[1]
Satria, B. 2020. IMPLEMENTATION OF ADDITIVE RATIO ASSESSMENT (ARAS) METHOD ON DECISION SUPPORT SYSTEM FOR RECIPIENT OF INHABITABLE HOUSE. JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer). 6, 1 (Jul. 2020), 121-128. DOI:https://doi.org/10.33480/jitk.v6i1.1389.