Satria, B. (2020). IMPLEMENTATION OF ADDITIVE RATIO ASSESSMENT (ARAS) METHOD ON DECISION SUPPORT SYSTEM FOR RECIPIENT OF INHABITABLE HOUSE. JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer), 6(1), 121-128. https://doi.org/10.33480/jitk.v6i1.1389