(1)
Komarudin, R. STRATEGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN MEDIA IKLAN MENGGUNAKAN FUZZY AHP. pilar 2016, 12, 29-36.