Komarudin, Rachman. 2016. “STRATEGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN MEDIA IKLAN MENGGUNAKAN FUZZY AHP”. Jurnal Pilar Nusa Mandiri 12 (1), 29-36. https://doi.org/10.33480/pilar.v12i1.256.