[1]
Darwati, I. 2017. RANCANG BANGUN PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU PADA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR. JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer). 3, 1 (Aug. 2017), 139-144.