APRIANA, V. PREDIKSI BEBAN LISTRIK JANGKA PENDEK BERBASIS BACKWARD ELIMINATION. Jurnal Pilar Nusa Mandiri, v. 9, n. 1, p. 23-28, 15 mar. 2013.