Apriana, V. “PREDIKSI BEBAN LISTRIK JANGKA PENDEK BERBASIS BACKWARD ELIMINATION”. Jurnal Pilar Nusa Mandiri, Vol. 9, no. 1, Mar. 2013, pp. 23-28, doi:10.33480/pilar.v9i1.121.