[1]
Syarif, M. 2015. PENERAPAN PARTICLE SWARM OPTIMAZATION UNTUK MENEN-TUKAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5. Jurnal Techno Nusa Mandiri. 12, 2 (Sep. 2015), 147-156. DOI:https://doi.org/10.33480/techno.v12i2.445.