Purnama Yanti, C., & Andika, I. G. (2020). THINNING STENTIFORD ALGORITHM FOR KINTAMANI INSCRIPTION IMAGE SEGMENTATION. Jurnal Techno Nusa Mandiri, 17(1), 17-22. https://doi.org/10.33480/techno.v17i1.1203