Syarif, Mulkan. 2015. “PENERAPAN PARTICLE SWARM OPTIMAZATION UNTUK MENEN-TUKAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5”. Jurnal Techno Nusa Mandiri 12 (2), 147-56. https://doi.org/10.33480/techno.v12i2.445.