Syarif, M. “PENERAPAN PARTICLE SWARM OPTIMAZATION UNTUK MENEN-TUKAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5”. Jurnal Techno Nusa Mandiri, Vol. 12, no. 2, Sept. 2015, pp. 147-56, doi:10.33480/techno.v12i2.445.